Jak doprowadzić dom do stanu zero ?

Jak doprowadzić dom do stanu zero ?

Już na samym etapie planowania budowania domu powinniśmy się przygotować, iż jest to proces wieloetapowy. W pierwszej kolejności powinniśmy skupić się na formalnościach, które pozwolą nam na rozpoczęcie budowy domu takich jak zakup działka, zgromadzenia potrzebnej dokumentacji, zezwoleń czy zakup projektu budowlanego. Działania te umożliwią nam na uzyskanie pozwolenia na budowę dzięki czemu będziemy mogli przystąpić pierwszego etapu budowy domu, czyli doprowadzeniu go do etapu zero.

Drenaż

Aby doprowadzić dom do stanu zero, może zaistnieć sytuacja, iż będziemy zmuszeni dokonać drenażu naszej działki  W pierwszej kolejności powinniśmy zlecić wykonanie badań geotechnicznych, które pozwolą nam określenie czy wody gruntowe będą zagrażały konstrukcji naszego domu. Jeżeli tak, to będziemy musieli wykonać odpowiedni drenaż umożliwiający odprowadzenie wody (np. do rowu melioracyjnego).

Roboty ziemne

Po drenażu, kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie robót ziemnych, które będą polegały w głównej mierze na wykopie fundamentów. Niemniej jednak przed wykopem fundamentu, zmuszeni będziemy do zdjęcia humusu, czyli wierzchniej warstwy gleby o głębokości ok. 20 – 30 cm.

Następnym etapem naszych prac ziemnych będzie wyznaczenie linii wykopu pod fundament.  Linia wykopu będzie wyznaczona przez wbite w ziemi paliki, które są usuwane na czas robót ziemnych i zastąpione przez tzw. ławy sznurowe (do palików przybija się deski pomiędzy którymi rozciąga się sznur). Sznur ten będzie wyznaczał naszą linię fundamentów, dlatego też pracę ziemne należy wykonać z daleko posuniętą ostrożnością, aby nie doszło do przesunięcia ław sznurowych, bowiem na nowo trzeba będzie wyznaczać obrys budynku.

Po wykonaniu wyżej wskazanych czynności będziemy mogli przystąpić do wykopu pod fundament. Głębokość wykopu pod fundamentu będzie wynikać z projektu. Warto pamiętać, iż głębokość fundamentu nie może być określana przez projektanta dowolnie, a powinna być dostosowana do panujących na naszej działce warunków gruntowych jak i wodnych.

Tak wykonanie prace pozwolą nam na rozpoczęcie budowy fundamentów.

No Comments

Post A Comment