wniosek Tag

Wedle art. 28 ustawy prawo budowlane, roboty budowlane mogą rozpocząć się jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, którą wydaje starosta. Decyzja ta przyznaje uprawnienia podmiotowi ubiegającemu się o jej wydanie do wykonywania określonych we wniosku robót budowlany. Zatem nie można rozpocząć, budowy domu...